Hälsosam kost kan förebygga missbruk

Att kosten är viktig har dietister och matexperter förespråkat om i åratal. En hälsosam kost gör så att kroppen fungerar som den ska samtidigt som vår psykiska såväl som fysiska presentation ofta blir bättre, både i hemmet och på arbetet.

Dessvärre är destruktiva beteenden vanligare än vad man tror, något som ofta framträder i kosten. Har personen ifråga en positiv relation till mat och dryck, äter regelbundet och tillagar hälsosam mat, mår personen överlag bättre både fysiskt och psykiskt. Om personen däremot skippar måltider eller hellre köper snabbmat istället för att tillaga den själv samt förtär mycket alkohol eller andra droger är det dags att bryta dessa mönster. Enligt granskning har man kunnat se att en hälsosam kost kan förebygga missbruk och även motarbeta dem på sikt.

Är du oroad över en arbetskollega som dricker för mycket? Ett vanligt tecken på att det finns alkoholproblem på arbetsplatsen är genom hög frånvaro och avvikande beteende, men kan också framkomma under AW:s och andra tillställningar med arbetet. För att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen bör därför chefen se över verksamhetens alkoholpolicy och prata med den som misstänks ha en ohälsosam relation till alkohol.

Kom in i en hälsosam rutin

Börja med att se över dina dagliga rutiner och måltider, vad äter du till frukost, lunch och middag? Vad önskar du minska på eller förbättra? Genom att skriva matlista och prioritera bra måltider kommer du få mer stryka i kroppen och orka dina dagar bättre samtidigt som du förblir frisk och hälsosam.