Skaderisker i köket

När man arbetar i ett kök finns det ett par rejäla skaderisker som man bör ha koll på. En del av dem kan man förebygga på olika sätt, andra är svårare eller helt omöjliga att förutse. Hur förebygger man skaderiskerna på bästa sätt?

Skärskador

En av de allra vanligaste typerna av skador i köket är skärskador. Det finns flera vassa knivar och annat som man kan skada sig på. Ett alternativ är att arbeta med handskar som skyddar mot vassa saker. Det är dock inte möjligt jämt.

Brännskador

Brännskador är också en sådan sak som ofta inträffar i köket. Det sker ofta om man har bråttom och inte tänker sig för. Genom att se till att alltid ta i misstänkt varma saker med en grytlapp kan man minska risken att drabbas.

Fall

I ett kök kan det då och då inträffa fallolyckor. Ofta beror det på att man trampar i något som är blött eller halt. Det kan vara vatten, olja eller annan vätska. Hemma är risken ofta inte lika stor som i ett restaurangkök. Om man arbetar i ett större kök är det därför viktigt att man har ett par bra skor, gärna sådana med halkskydd.