Vitamin- och mineralbrist

En vitaminbrist uppkomma av flera olika anledningar. Ibland uppkommer den av att man äter fel, vid andra tillfällen beror den på att man är ute för lite i solen. Bristerna kan också förekomma i varierande grad hos olika åldersgrupper. Hos 1177 kan man läsa mer om olika sorters vitaminbrister och vad de kan orsaka. Vilka är egentligen de vanligaste vitaminbristerna?

D-vitamin är en vitamin som väldigt många har brist på trots att många produkter är berikade med den här vitaminen. Det kan helt enkelt handla om att man inte äter eller dricker de produkter som berikats med vitaminen eller så är det något annat som spökar. Det finns olika sjukdomar som kan drabba tarmen som gör att kroppen tar upp tar mindre vitaminer. Vissa mediciner kan också göra att kroppen inte kan tillgodogöra sig D-vitamin. Dessutom kan man drabbas av en vitaminbrist om man inte vistas ute i solen speciellt mycket. Just bristen på solljus gör att man många gånger främst drabbas under vintern.

Just C-vitamin är en viktig vitamin att få i sig. Den behövs bland annat för att kroppen ska kunna bilda brosk samt benvävnad. C-vitaminer är dock mycket känsliga för värme och om man värmer maten en eller flera gånger minskar halten av vitamin i den. Äter man inte heller speciellt mycket frukt kan det vara lätt att få brist på C-vitamin. För att få i sig sitt dagsbehov av C-vitamin behöver man i genomsnitt äta en stor apelsin eller tre brysselkål. Det krävs dock att apelsinen äts kall och att man inte bara dricker apelsinjuice eller liknande.

Järnbrist är mycket vanligt i dag. Det är främst vanligt bland kinnor som menstruerar samt bland veganer, vegetarianer och andra som inte äter inälvor. Även blodgivare kan drabbas av järnbrist. Blodgivare får ofta järntabletter att ta i ett par dagar efter att de givit blod. Om järnbristen annars beror på att man mensturerar kan det vara bra att köpa järntabletter på apoteket som man tar i ett par dagar.

Mindre vanliga vitaminbrister

Det finns också ett par vitaminbrister som inte är lika vanliga i dag. Om man drabbas av dem beror det ofta på att man håller någon särskild diet, eller på att man har någon form av sjukdom.

Brist på B12 är mycket ovanligt att drabbas av. Det kan dock förekomma att man drabbas om man har diabetes, om man gjort en magsäcksoperation eller liknande. Även brist på A-vitamin kan förekomma. Även då är det främst de som drabbats av mag- eller tarmsjukdomar samt veganer och vegetarianer som drabbas. När man har lärt sig att anpassa sin kost brukar det dock inte finnas en lika stor risk att drabbas. Det kan dock vara klokt att hålla koll på vitaminnivåerna i kroppen.